Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Hanketoiminta

Mikä on tutkimushanke?

Hankeoppaassa tutkimushankkeella tarkoitetaan ulkopuolisella rahoituksella toteutettua tutkimuskokonaisuutta, jota ohjaavat rahoittajan hyväksymä tutkimussuunnitelma ja rahoittajan kanssa mahdollisesti tehdyt sopimukset, konsortiohankkeissa myös konsortiosopimus. Tutkimushankkeella on budjetti, tavoitteet, hankkeelle nimetyt tutkijat ja määritellyt vastuut. Hanke on kestoltaan rajattu.

Tutkimushankkeella tarkoitetaan tässä joko tutkijaryhmän tai yksittäisen tutkijan tekemää rahoitettua tutkimusta, jonka suorituspaikkana on Taideyliopisto tai jota Taideyliopisto koordinoi (konsortiohankkeet).

Yhteisrahoitteinen tutkimushanke

Yhteisrahoitteiset tutkimushankkeet sisältävät sekä yliopiston omaa perusrahoitusta että yliopiston ulkopuolelta saatua osarahoitusta. Yhteisrahoitteisia hankkeita ovat tyypillisesti Suomen Akatemian, Business Finlandin tai EU:n rahoittamat hankkeet. Hankkeissa voi olla joko yksi tai useampia osapuoli. Taideyliopisto voi toimia konsortiohankkeissa joko koordinaattorina tai partnerina. Yhteisrahoitteisissa hankkeissa työskentelevät Taideyliopiston tutkijat ovat työsuhteessa yliopistoon.

Säätiöiden rahoittamat hankkeet ja henkilökohtainen apuraha

Säätiön (tai muun vastaavan tahon) rahoittamasta hankkeesta tulee yliopiston hanke silloin, kun hankkeen rahaliikennettä ja / tai työsuhdeasioita hoidetaan Taideyliopiston kautta. Esimerkkejä tästä ovat säätiön tutkijalle maksama palkka, säätiön kuluapuraha, Taideyliopiston hankkeelta perimä hallintokorvaus tai tutkijan yliopistolle maksama yliopistokorvaus.

Säätiöiden myöntämä henkilökohtainen apuraha maksetaan suoraan tutkimuksen tekijälle, ei yliopistolle. Henkilökohtaisella apurahalla työskentelevä tutkija ei ole työsuhteessa yliopistoon. Säätiörahoituksella työskentelevä tutkija voi affilioitua yliopistoon hankkeen ajaksi solmimalla vierailijasopimuksen. Sopimuksessa sovitaan vierailevan tutkijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä hänelle kuuluvista palveluista. Affilioitunut tutkija raportoi tuloksista, kuten julkaisuista, yliopiston käytäntöjen mukaisesti.

Yhteystiedot

Tutkimuspalvelut
Tiia Saarinen
Kirsi Rinne

Talouspalvelut
Miia Putkinen,
Sanna Tossavainen
 

Musiikkitalon portaat ylälämpiöön.