Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Vastuullisen johtajan ja hanketutkijan muistilistat

Vastuullisen johtajan muistilista

Tässä muistilistassa on kuvattu tiiviisti hankkeen vastuullisen johtajan (principal investigator) vastuita hankkeen aikana, erityisesti sen käynnistämisvaiheessa. Tässä kuvatut vastuut koskevat soveltuvin osin myös yksilörahoituksella työskentelevää tutkijaa. Kaikista listassa mainituista asioista löytyy lisätietoa muualta oppaasta.

Hanketutkijan muistilista

Tähän on koottuna muistilista tutkimushankkeessa työskentelevälle tutkijalle, joka ei toimi hankkeen johtajana. Kaikista listassa mainituista asioista löytyy lisätietoa muualta oppaasta.