Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Arkistointi

Tutkimusaineistojen arkistointi

Hankkeen päättyessä hankemappiin koottu dokumentaatio arkistoidaan mahdollista jatkokäyttöä varten tai hävitetään riippuen aineiston luonteesta. Tietojen talteenotossa ja arkistoinnissa tukea saa Taideyliopiston asiakirjahallinnosta sekä tiedonhallintasuunnitelmasta.

Aineiston tietosuoja ja tietoturvallisuus on varmistettava myös siinä tapauksessa, että aineisto päätetään hävittää tutkimuksen päätyttyä.

Tutkimusaineistojen arkistointiin on tarjolla erilaisia kansallisia arkistointiratkaisuja. Aineistojen arkistointia suunniteltaessa kannattaa pohtia aineiston merkittävyyttä ja jatkokäyttömahdollisuuksia. Taideyliopiston tutkijoita palvelevat Taideyliopiston arkiston lisäksi esimerkiksi yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto ja Musiikkiarkisto.

Aineistojen pitkäaikaissäilytys

Sähköisille tutkimusaineistoille, jotka ovat yliopiston kannalta tai kansallisesti merkittäviä, on kehitteillä kansallinen pitkäaikaissäilytysratkaisu (PAS). Mikäli aineistosi on kansallisesti merkittävää ja sen pitkäaikaissäilytys olisi mielestäsi turvattava, voit ehdottaa aineistoasi PAS-järjestelmään Taideyliopiston tutkimuspalveluiden kautta. Aineiston merkittävyyden arvioinnissa voi käyttää seuraavia kriteereitä:

  • yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö
  • poikkeuksellinen ja ainutkertainen aineisto
  • aineisto systemaattinen ja ajallisesti laaja
  • aineiston historiallinen ja tieteenhistoriallinen arvo
  • aineiston jatkokäytön mahdollisuus
  • aineistoa ei ole kaikilta osin raportoitu
  • aineiston käytettävyys ja dokumentointi puoltavat pysyvää säilytystä

Yhteyshenkilöt

Tiedonhallinnan suunnittelu ja arkistointi
Kansallinen pitkäaikaissäilytys

Taina Turpeinen

Tutkimuspalvelut
Merja Sagulin