Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Tiedonhallinnan välineet

Yhteyshenkilöt

Kirjasto (ORCID-asiat, tiedonhaku, viitteiden hallinta)
Maaria Harviainen, johtava informaatikko
p. 040 710 4225

Harri Ollikainen, informaatikko
p. 050 477 5445

IT-palvelut
Juha Rosvall, IT-palvelupäällikkö
p. 050 591 1453
help@uniarts.fi

Research Catalogue
Tero Heikkinen, tutkijatohtori
p. 050 528 7127

Tekniset alustat aineiston käsittelyyn

Tutkijalle on tarjolla erilaisia Taideyliopistossa käytössä olevia sekä kansallisia ratkaisuja tiedon käsittelyyn, digitaalisiin työskentely-ympäristöihin, aineistojen siirtoon ja säilytykseen. Tutkimushankkeet voivat käyttää teknisenä alustana esimerkiksi yliopiston yhteisiä verkkolevyjä, O365-palvelun ryhmätiloja, Optimaa tai CSC:n eDuunia. Jo tutkimuksen suunnitelmavaiheessa on hyvä arvioida aineiston vaatiman tallennustilan määrä. Taideyliopiston kotihakemistossa voi säilyttää aineistoa n. 20 GB ja O365-palvelun OneDrivellä 1 TB.

Tallennusvälineen valinnassa on huomioitava myös aineiston sisältämän tiedon luonne, joka voi edellyttää esimerkiksi aineiston suojaamista kryptauksen avulla. Henkilötietoja sisältävän aineiston tallentamisessa ja käsittelyssä on  huomioitava EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Verkkokansio on tietoturvallisin tietojen säilytyspaikka. Käytettävissä on henkilökohtainen kotikansio ja tilauksesta jaetut verkkokansiot, joilla tiedostoja voi jakaa ryhmän kesken. Tutkijan kannattaa varmuuskopioida henkilökohtaiselle verkkokansiolle tärkeät tiedostot. Kotihakemistot ovat käytettävissä Taideyliopiston tunnuksilla ja yliopiston tietokoneilla ja hakemisto on henkilökohtainen. Verkkokansiot toimivat yliopiston verkossa tai Uniarts VPN-yhteyden kautta. Luottamuksellinen ja henkilötietoja sisältävä materiaali tulee tallentaa vain Taideyliopiston verkkokansioon.

Internet-selaimella käytettävässä Office365-pilvipalvelussa OneDrive tarjoaa henkilökohtaista pilvitallennustilaa, ja ryhmiä varten on käytettävissä Groups-yhteistyöpalvelu. Office365 Groups-palvelussa voi jakaa tiedostoja myös yliopiston ulkopuolisille tutkimusryhmän jäsenille. Office365-pilvipalvelun ominaisuuksiin pääsee webmailin kautta. Älä tallenna Office365-palveluun tai muuhun pilvipalveluun luottamuksellista tai henkilötietoja sisältävää tietoa.

eDuuni on maksullinen palvelu, joka tarjoaa turvallisen työskentelyalueen käytöltään rajoitetulle aineistolle (suojaustaso IV). eDuuniin voidaan tarjota pääsy myös ulkopuolisten organisaatioiden henkilöille.

Tutkijatunnistepalveluita

ORCID  on kansainvälinen tutkijatunnistejärjestelmä, johon voi liittyä maksutta.
 

ResearcherID on Web of Science -tietokannan tutkijatunniste, jota kautta tutkija voi hallita myös omia julkaisujaan ja tietojaan. Palvelussa voi lisäksi seurata omien julkaisujen saamia viittausmääriä ja omaa h-indeksiä. Palvelu linkittyy ORCID-järjestelmään.

Scopous Author Identifier on Scopus -tietokannan tutkijatunnistejärjestämä. Scopus on Elsevierin omistama ja hyvin samanlainen kuin Web of Science.

Google Scholarin kautta voidaan seurata laajasti, monitieteisesti ja eri kielillä julkaistujen viittauksia, jonka vuoksi tämän tutkijatunnisteen käyttöönotto on hyödyllistä erityisesti suomeksi tai ruotsiksi julkaiseville taiteentutkijoille.

Research Catalogue -portaali

Research Catalogue on monimediainen verkkopohjainen tutkimusalusta, jota voi käyttää työvälineenä erilaisten dokumenttien (teksti, kuva, ääni, video) sommitteluun, arkistointiin ja julkaisemiseen. Alustalla työstetään nk. ekspositioita, sivukokonaisuuksia, joille mediatiedostot kootaan. Ekspositiot arkistoidaan ja niihin tulee jo luontivaiheessa pysyvä internet-linkki. Alustan lähtökohdat ovat taiteellisessa tutkimuksessa, mutta sitä voi hyödyntää kaikessa muussakin tutkimuksessa ja opetuksessa.

Research Catalogue -alustaa käyttävät myös vertaisarvioidut taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisut kuten Journal for Artistic Research ja RUUKKU. Kuvataideakatemiassa alustaa on käytetty myös väitöstutkimusten ja niiden liitteiden julkaisuun. Tästä mahdollisuudesta kannattaa tiedustella akatemioiden tohtorikoulutuksen vastaavilta professoreilta ja ohjaajilta.

Research Catalogun käyttöä luottamuksellisten aineistojen käsittelyyn kannattaa välttää. Lähtökohtaisesti alustalle ladatut aineistot ovat yksityisiä. Työstöoikeuksien saaminen edellyttää tunnistautumista ja profiilin luomista. Käyttö on ilmaista ja tili ei ole riippuvainen Taideyliopiston työsuhteesta.

Lue lisää

ORCID ID -tunniste ja sen luominen: Taideyliopiston aineistonhallinnan opas

Tutustu esimerkkeihin tutkijatunnisteen käyttämisestä: https://tutkijatunniste.fi/

Tiedonhaku ja viitteiden hallinta
Taideylopiston kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan ohjausta sekä opastusta yliopiston elektronisten aineistojen ja työkalujen, kuten viitteidenhallintajärjestelmä RefWorksin, käytössä:
Kirjaston tietokannat
RefWorks-opas

Kuvaan viittaaminen: ImagOA

Kirjallisuutta: Forsman, Maria: Julkaisut ja tieteen mittaaminen. Bibliometriikan käännekohtia. Jyväskylä : Enostone Kustannus, 2016.