Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Miten valita tieteellinen julkaisu artikkeleilleen

Miten valita tieteellinen julkaisu artikkeleilleen?

Tieteelliseltä vaikuttavuudeltaan mahdollisimman merkittävät julkaisut 

Yliopistojen avoimen julkaisun periaatteissa todetaan, että yliopistoissa tehdyn tutkimuksen tulokset julkaistaan käyttäen tieteelliseltä vaikuttavuudeltaan mahdollisimman merkittäviä kanavia. Tämä on linjassa myös esimerkiksi Suomen Akatemian suosituksen kanssa (17.9.2014): ”Kun alalla on perinteisiin tilausmaksullisiin lehtiin verrattuna vähintään samantasoisia avoimia tiedejulkaisuja, Akatemia kehottaa julkaisemaan tutkimustulokset niissä sekä tallentamaan julkaisujen rinnakkaisversiot avoimeen julkaisuarkistoon.” Erityisesti tulee välttää ns. huijarikustantamoita, joita käsitellään alla kohdassa Turhakekustantamot ja huijarikustantamot.

Työkaluja julkaisun laadun tarkistamiseen

Työkaluja julkaisun laadun tarkistamiseen

Julkaisufoorumi on Tieteellisten seurain valtuuskunnan valtakunnallinen työkalu. Julkaisufoorumi jakaa julkaisukanavat laatunsa perusteella kolmeen luokkaan: 1 = perustaso2 = johtava taso3 = korkein taso, (0 ei täytä tason 1 kriteerejä). Julkaisuja arvioi 23 asiantuntijapaneelia. Lisätietoja saa Julkaisufoorumin nettisivuilta. Julkaisufoorumin luokitus on vapaasti luettavissa verkossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää Julkaisufoorumia ensisijaisena julkaisukanavien arviointityökaluna, ja julkaisun laatu vaikuttaa yliopiston ministeriöltä saatavaan rahoitukseen.

Yksi tunnetuimmista kansainvälisistä julkaisukanavien arviointityökaluista on Thomson Reuter’s Impact Factor -vaikuttavuuskerroinlistaus.  Siinä lasketaan tiettynä vuonna tehtyjen viittausten määrä edellisenä kahtena vuotena julkaistuihin artikkeleihin ja laitetaan julkaisut järjestykseen keskimääräisen viittausmäärän perusteella jokaista julkaistua artikkelia kohden. Esimerkiksi tietyn lehden vaikuttavuuskerroin vuodelle 2014 laskettaisiin seuraavasti: vuonna 2012–2013 julkaistuihin artikkeleihin vuonna 2014 tehtyjen viittausten määrä (viittaavat työt indeksoitu Thomson Reuter’s Web of Sciencessa) jaettuna vuonna 2012–2013 samassa lehdessä julkaistujen artikkeleiden kokonaismäärällä. Thomson Reuter’s Journal Impact Factor -luvut on nähtävillä Journal Citation Reports -tietokannan kautta. Journal Citation Reports -tietokanta on lisensoitu tuote. Elsevierin SCImago-palvelu tarjoaa samankaltaisia tasoluokituksia ja se on ilmaiseksi saatavilla verkossa.

 

Suuriin monitieteisiin tietokantoihin kuten Thomson Reuter’s Web of Knowledgeen tai Elsevierin Scopus-tietokantaan listatuissa kanavissa julkaiseminen voi lisätä tutkimuksen näkyvyyttä.

Turhake- ja huijarikustantamot

Joillakin lehdillä on kyseenalaiset julkaisumotiivit, joten julkaisukanava kannattaa valita tarkasti. Suurelle määrälle tutkijoita roskapostia lähettävät lehdet voivat olla joko turhakekustantamoita (engl. vanity publishers), tai suorastaan huijarikustantamoita. Turhakekustantamot eivät ole vakiintuneita kustantamoita, vaan pyrkivät saamaan tuloja lähettämällä kehukirjeen suurelle määrälle kirjoittajia siinä toivossa, että saisivat julkaisusta helposti myyntituloja, koska kirjoittaja tekee heille myös taittotyön. Apurahan saaneet ja opinnäytetyön julkaisseet voivat saada postia ainakin yhdeltä tämän kaltaiselta kustantamolta. Näillä kustantamoilla on vakuuttavat nettisivut, joilla voi olla arvossa pidettyjen kansainvälisten organisaatioiden logoja ja keksittyjä vaikuttavuuslukuja luomassa vakuuttavaa vaikutelmaa. Huijarikustantamoista keskustellaan tiedeyhteisössä avoimesti verkossa: keskustelut löytyvät tekemällä nettihakuja kustantamon ja lehden nimillä. Tuloksista voi päätellä, onko julkaisun julkaiseminen tässä kustantamossa akateeminen meriitti vai uhka.