Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Musiikkikasvatus: Viittausohje

Viittaaminen verkkotiedonlähteisiin

Tämä viittausohje koskee erityisesti KvaliMOTV-sivustoa.

Verkkosivustoihin viitataan samoin perustein kuin painettuihin lähteisiin.

  • Tekstin sisällä KvaliMOTV-sivustoon viitataan tekijöiden nimillä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).

Lähdeluettelossa (Siba, Muka):
Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus. Viitattu /luettu pp.kk.v.

  • Jos KvaliMOTV-dokumentin on kirjoittanut joku muu kuin Puusniekka ja Saaranen-Kauppinen, kirjoittaja ilmenee kyseisen luvun alussa olevasta ©- merkinnästä. Tällöin sivustoon viitataan kyseiseen kirjoittajan nimellä. Esimerkiksi fenomenografiasta kertovaan osuuteen viitataan tekstissä nimellä (Rissanen 2006).

Lähdeluettelossa (Siba, Muka):
Rissanen, Riitta 2006. Fenomenografia. Luku 5.1. kokonaisuudesta Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus. (Viitattu / luettu pp.kk.vvvv.)

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement