Skip to main content

Musiikkikasvatus: Kirjallisuutta (Filosofia)

Dewey: Kootut teokset

Deweyn kootut teokset löytyvät elektronisina: Collected Works of John Dewey

Filosofia

 • Allsup, Randall E. 2016. Remixing the Classroom. Toward an open philosophy of music education. Bloomington, IN: Indiana University Press.
 • Elliott, David  & Silverman, Marissa 2015. Music Matters. A Philosophy of Music Education. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
 • Elliott, D. 2005 (toim.). Praxial Music Education: Reflections and Dialogues. New York: Oxford University Press.
 • Elliott, D. 1995. Music Matters. A Philosophy of Music Education. New York: Oxford University Press.
 • Huovinen, E. & Kuitunen, J. 2008. Johdatus musiikkifilosofiaan. Tampere: Vastapaino.
 • Jorgensen, Estelle R. 2011. Pictures of Music Education. Indiana University Press.
 • Jorgensen, Estelle R. 2008. The Art of Teaching Music. Indiana University Press.
 • Jorgensen Estelle R. 2002. Transforming Music Education. Indiana University Press.
 • Jorgensen, Estelle R. 1997. In Search of Music Education. University of Illinois Press.
 • Regelski, Thomas  & Gates, Terry 2009. Music Education for Changing Times. Springer.
 • Reimer, Bennett. 1970. A Philosophy of Music Education. Prentice-Hall.
 • Reimer, Bennett. 2003. A Philosophy of Music Education: Advancing the vision.
 • Small, C. 1998. Musicking. The Meanings of Performing and Listening.
 • Westerlund, H. & Väkevä, L. 2011. Kasvatuksen taide ja kasvatus taiteeseen: Taiteen yleinen ja erityinen pedagoginen merkitys John Deweyn filosofian näkökulmasta. Teoksessa E. Anttila (toim.)  Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Teatterikorkeakoulun julkaisuja 40.