Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Musiikkikasvatus: Kirjallisuutta (Filosofia)

Dewey: Kootut teokset

Deweyn kootut teokset löytyvät elektronisina: Collected Works of John Dewey

Filosofia

 • Allsup, Randall E. 2016. Remixing the Classroom. Toward an open philosophy of music education. Bloomington, IN: Indiana University Press.
 • Elliott, David  & Silverman, Marissa 2015. Music Matters. A Philosophy of Music Education. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
 • Elliott, D. 2005 (toim.). Praxial Music Education: Reflections and Dialogues. New York: Oxford University Press.
 • Elliott, D. 1995. Music Matters. A Philosophy of Music Education. New York: Oxford University Press.
 • Huovinen, E. & Kuitunen, J. 2008. Johdatus musiikkifilosofiaan. Tampere: Vastapaino.
 • Jorgensen, Estelle R. 2011. Pictures of Music Education. Indiana University Press.
 • Jorgensen, Estelle R. 2008. The Art of Teaching Music. Indiana University Press.
 • Jorgensen Estelle R. 2002. Transforming Music Education. Indiana University Press.
 • Jorgensen, Estelle R. 1997. In Search of Music Education. University of Illinois Press.
 • Regelski, Thomas  & Gates, Terry 2009. Music Education for Changing Times. Springer.
 • Reimer, Bennett. 1970. A Philosophy of Music Education. Prentice-Hall.
 • Reimer, Bennett. 2003. A Philosophy of Music Education: Advancing the vision.
 • Small, C. 1998. Musicking. The Meanings of Performing and Listening.
 • Westerlund, H. & Väkevä, L. 2011. Kasvatuksen taide ja kasvatus taiteeseen: Taiteen yleinen ja erityinen pedagoginen merkitys John Deweyn filosofian näkökulmasta. Teoksessa E. Anttila (toim.)  Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Teatterikorkeakoulun julkaisuja 40.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement