Skip to main content

Skådespelarkonst: Övningar i informationssökning

Skådespelarkonst

Booleska operatorer

De booleska operatorerna AND, OR och NOT används för att kombinera sökord. Oftast behöver man inte skriva ut dem, utan de finns färdigt i många databaser mellan sökfälten.

AND operatorn söker dokument som innehåller ALLA sökord som skrivits in. Om du vill hitta forskning som handlar om Shakespeares teater söker du så här:
teater AND Shakespeare

OR operatorn söker dokument som innehåller ett eller flera av de sökord som skrivits in. I allmänhet används OR för att kombinera synonymer:
teater OR scenisk konst OR performance

NOT operatorn utesluter helt referenser till det sökord som skrivits in. Var försiktig när du använder NOT-operatorn, för det är lätt att missa relevanta referenser!

Källa: Enligt Tritonias läromedel http://uva.libguides.com/informationssokning/soktekniker Hänvisad till 8.6.2017

Söktekniker

Finna -övning

Hämta artikeln i Arsca:  Furry Cartography: Performing Species / Carlson, Marla.
I vilken databas kan du läsa artikeln?

Arsca logo
Konstuniversitetets bibliotekets söktjänst för elektroniskt och tryckt material

 

Google Books -övning

Google Book Search

Du behöver en viss bok, t.ex. The Grotowski sourcebook (1997). Edited by Richard Schechner and Lisa Wolford.
Sök i lådan med varken namn eller författare. Du kan också söka med sökord.
Tills vilken sida kan du läsa denna bok i Google Books?
Finns boken i ditt bibliotek?