Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Skådespelarkonst: Övningar i informationssökning

Skådespelarkonst

Booleska operatorer

De booleska operatorerna AND, OR och NOT används för att kombinera sökord. Oftast behöver man inte skriva ut dem, utan de finns färdigt i många databaser mellan sökfälten.

AND operatorn söker dokument som innehåller ALLA sökord som skrivits in. Om du vill hitta forskning som handlar om Shakespeares teater söker du så här:
teater AND Shakespeare

OR operatorn söker dokument som innehåller ett eller flera av de sökord som skrivits in. I allmänhet används OR för att kombinera synonymer:
teater OR scenisk konst OR performance

NOT operatorn utesluter helt referenser till det sökord som skrivits in. Var försiktig när du använder NOT-operatorn, för det är lätt att missa relevanta referenser!

Källa: Enligt Tritonias läromedel http://uva.libguides.com/informationssokning/soktekniker Hänvisad till 8.6.2017

Söktekniker

Finna -övning

Hämta artikeln i Arsca:  Furry Cartography: Performing Species / Carlson, Marla.
I vilken databas kan du läsa artikeln?

Arsca logo
Konstuniversitetets bibliotekets söktjänst för elektroniskt och tryckt material

 

Google Books -övning

Google Book Search

Du behöver en viss bok, t.ex. The Grotowski sourcebook (1997). Edited by Richard Schechner and Lisa Wolford.
Sök i lådan med varken namn eller författare. Du kan också söka med sökord.
Tills vilken sida kan du läsa denna bok i Google Books?
Finns boken i ditt bibliotek?

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement