Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Skådespelarkonst: Arkiv som informationskällor

Skådespelarkonst

Info


Foto: Veikko Kähkönen
 

Arkiv, bibliotek och museer är minnesorganisationer vars uppgift är att samla ihop, erbjuda och bevara kulturarvet samt informativt material.

Arkiv

Nationalbiblioteket
Nationalbiblioteket ansvarar för bevarandet, beskrivandet och tillgängliggörandet av den nationella utgivningstraditionen som en del i arbetet med att utöka de unika samlingarna. På Nationalbibliotekets sidor kan du bläddra i bibliotekets samlingar, också musiksamlingarna.

Konstuniversitetets arkiv
Konstuniversitetets arkiv ansvarar för långvarig och permanent uppbevaring av dokument som skapas inom universitetet och dess akademier (Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan) och tillhörande informationstjänster. I arkivet placeras t.ex. universitetets och akademiernas administrativa dokument, dokument som härrör till undervisningen, den konstnärliga föreställningsverksamheten samt konstnärliga och vetenskapliga publikationer.

Konstuniversitetets terminalarkiv är beläget i fastigheten Leipätehdas (tidigare Taiteen talo), på adressen Ekogatan 4 A, Helsingfors. I samband med arkivet finns ett skilt rum för forskare. Förhandsbeställningar på arkivmaterial och förfrågningar ska riktas till arkivarien på adressen arkisto(at)uniarts.fi

Brages Pressarkiv
Brages Pressarkiv grundades 1910 och är Nordens äldsta dagstidningsarkiv, vars uppgift är att systematiskt dokumentera innehållet i Finlands svenskspråkiga press. Referensdatabasen Presstanda med sökfunktioner hjälper dig att hitta artiklar från 1990 framåt.

Elka - Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto - Central Archives for Finnish Business Records
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto är Finlands enda arkiv som är specialiserat på att bevara dokumenthistoria från näringslivet och olika företag. I samband med Elka fungerar även Finlands arkiv för formgivning. Näringslivets centralarkiv är beläget i St. Michel. Elkas databaser är tillgängliga via Elkas hemsida.

Nationella Audiovisuella Institutet KAVI
Nationella audiovisuella institutet uppbevarar film-, television- och radiokultur. Kavis databas finns på institutets hemsida.

Riksarkivet
I Riksarkivets samlingar av privatarkiv och dokument finns bl.a. arkiv från vetenskapsmän, konstnärer, familjer, herrgårdar, företag och organisationer samt material från myndigheter.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement