Skip to main content

Skådespelarkonst: Andra informationskällor

Skådespelarkonst

Info


Foto: Veikko Kähkönen

Mångsidig information från olika källor

Andra informationskällor inom performancekonsten utgörs av bl.a. samlingar i olika arkiv, andra organisationer, bibliotek och museer. På denna sida har vi samlat de vanligaste länkarna och materialen som efterfrågas på biblioteket. Här finns också Teaterhögskolans instruktioner för dem som arbetar med lärdomsprov.

Om du behöver vägledning inom bildkonsten, ta kontakt med informatiker Minna Meronen på Bildkonstakademins bibliotek (minna.meronen [at] uniarts.fi) och om ditt område är musik, med Sibelius-Akademin lib.siba [at] uniarts.fi).