Skip to main content

Skådespelarkonst: Noter

Skådespelarkonst

Info


Foto: Veikko Kähkönen

Lånetid för noter är 28 dygn.

Noter

Teaterhögskolans bibliotek erbjuder också notmaterial, som hittas genom sökning på styckenas namn i Konstuniversitetets Finna.

Se klassifikation av noter.

Instruktioner för hur du söker noter

Att söka nothäften
1. Gå till samlingsdatabasen Konstuniversitetets Finna.
2. Välj Enkel sökning. Skriv dina sökord, t.ex. nothäftets namn, i Sökords-fältet. T.ex. Kärlekssånger
3. I Typ av sökning, välj Verkets namn (ordsökning)
4. Du kan begränsa sökresultaten: Begränsa sökresultaten, välj Noter
5. Lägg till begränsning: Teaterhögskolans bibliotek

Så här söker du noten av en viss sång 
1. Gå till samlingsdatabasen Konstuniversitetets Finna.
2. Välj Enkel sökning. I Sökordsfältet skriver du namnet på stycket, t.ex. "Sakta vi gå genom stan"
    OBS! Kom ihåg att lägga citattecken runt namnet: " - - "
3. I Typ av sökning, välj Ordsökning
4. Begränsa sökningen: Begränsa sökresultaten, välj Noter
5. Lägg till begränsning: Teaterhögskolans bibliotek

 


Foto: Veikko Kähkönen

 

Påverka ditt bibliotek!

Lämna ett inköpsförslag om vi inte har noten du behöver.