Skip to main content

Skådespelarkonst: Pjäser

Skådespelarkonst

Info


Foto: Veikko Kähkönen

Lånetid för pjäser är 28 dygn.

Tips att söka efter pjästext

Att söka efter pjästext för en viss antal av roller, eller genre?

I Finna finns det inte information om antal av roller eller genre i pjäsen. Du kan få hjälp från Näytelmät.fi databas.

 


Foto: Veikko Kähkönen

 

Pjäser

Teaterhögskolans biblioteks samlingar innehåller ett betydande antal pjäskompendier och tryckta pjäser.
Med finländska mått mätt är samlingen unik: I biblioteket finns pjäskompendier, dvs. så kallade blad, för över 4000 pjäser.
Här finns riktiga rariteter: biblioteket har fått sådana pjäskompendier i donation som inte går att finna någon annanstans.
Pjäskompendierna finns listade i Konstuniversitetets Finna.
Samlingens pjäser är på finska, svenska, engelska, franska och tyska.

Tryckta pjäser finns i Teaterhögskolans bibliotek på följande hyllor

150a/ 151a TALPJÄSER
150b/ 151b MUSIKPJÄSER. LIBRETTON
150c/ 151c HÖRSPEL
150d / 151d PJÄSER FÖR BARN OCH UNGDOM. DOCKPJÄSER

TIPS! Du kan identifiera pjäskopior på att det i samlingsinformationen står Näytelmämonisteet skilt.


Elektroniska pjäser finns på många platser. Bibliotekets alla databaser har samlats här och summeras här nedan. OBS! Länken kräver Uniarts-inloggning.

Drama direkt - Svenskspråkiga pjäsmanus.

Labbet - Svenskspråkiga pjäsmanus.

Manusbanken - Norsk pjäsdatabas.

Näytelmät.fi - Elektronisk pjäskatalog och tjänst för nedladdning, utskrivning och kopiering av pjäser.

Tinfo, Teaterinfo Finland uppehåller databas för översatt dramatik

Nordic Drama Corner - Näytelmäkulma Finlands ledande agentur inom teater och film. På deras webbplats kan du söka på pjäser efter t.ex. ämne och antalet skådespelare. Om biblioteket saknar en pjäs du behöver, som finns på Näytelmäkulma, lämna ett inköpsförslag.
Obs! Alla översätta pjästexter är inte tillgängliga i bibliotek.