Skip to main content

Näyttelijäntaide: Arkistot tiedonlähteinä

Info


Valokuva: Veikko Kähkönen
 

Arkistot, kirjastot ja museot ovat muistiorganisaatioita, joiden tehtävänä on koota, tarjota ja säilyttää kulttuuriperintöä sekä tietoaineistoja. 

Arkistoja

Kansalliskirjasto
Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta osana ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamista. Kansalliskirjaston sivuilta pääsee selailemaan kirjaston kokoelmia, myös kirjaston musiikkiin liittyviä kokoelmia.

Taideyliopiston arkisto
Taideyliopiston arkisto vastaa yliopiston ja sen akatemioiden (Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun) toiminnassa syntyvien pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttämisestä ja niiden tietopalvelusta. Arkistoon sijoitetaan mm. yliopiston ja akatemian hallinnon asiakirjoja, opetukseen liittyviä asiakirjoja, taiteellisen esitystoiminnan asiakirjoja sekä taiteellisia ja tieteellisiä julkaisuja.

Taideyliopiston päätearkisto sijaitsee Leipätehtaan kiinteistössä (aik. Taiteen talo), osoitteessa Kaikukatu 4 A, Helsinki. Arkiston yhteydessä on tutkijoiden käytettävissä erillinen tutkijahuone. Arkistoaineistojen etukäteistilaukset ja tiedustelut pyydetään osoittamaan arkistonhoitajalle arkisto(at)uniarts.fi

Brages Pressarkiv
Brages Pressarkiv on vuonna 1910 perustettu Pohjoismaiden vanhin sanomalehtiarkisto, jonka tehtävänä on systemaattisesti dokumentoida Suomen ruotsinkielisen lehdistön sisältöä. Viitetietokanta Presstanda hakuohjelmineen auttaa löytämään artikkeleita vuoden 1990 jälkeen.

Elka - Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on maamme ainut yritysten ja elinkeinoelämän asiakirjallisen historian säilyttämiseen erikoistunut laitos. Elkan yhteydessä toimii myös suomalaisen muotoilun arkisto. Elinkeinoelämän keskusarkisto sijaitsee Mikkelissä. Elkan aineistojen tietokannat ovat haettavissa Elkan kotisivujen kautta.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti säilyttää kotimaista elokuva-, televisio- ja radiokulttuuria. Kavin kirjaston sivuilta löytyy Kavin aineiston tietokanta.

Kansallisarkisto
Kansallisarkiston yksityisarkistojen kokoelmissa ja asiakirjakokoelmissa säilytetään mm. tiedemiesten, taiteilijoiden, sukujen, kartanoiden, liikeyritysten ja järjestöjen arkistoja sekä viranomaisten tuottamaa aineistoa.

Maakunta-arkistot
Maakunta-arkistot ovat piirihallintoviranomaisia ja alueellisia keskusarkistoja. Ne säilyttävät piirissään toimivien valtion alue-, piiri- ja paikallisviranomaisten pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Maakunta-arkistot säilyttävät lisäksi alueellisesti merkittäviä yksityisarkistoja sekä toimivat tutkimus- ja kehittämiskeskuksina. Maakunta-arkistot sijaitsevat: Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa, Turussa ja Vaasassa.

Seurakuntien arkistot
Perinteisesti seurakuntien arkistoja on kutsuttu kirkonarkistoiksi. Ne sisältävät seurakuntien toiminnan tuloksena syntyneitä asiakirjoja. Uskontokunnasta riippumatta arkistoissa on samankaltaista aineistoa. Kirkolliset asiakirjat voidaan jakaa yleensä kolmeen pääsarjaan eli väestörekisteri-, hallinto- ja talousasiakirjoihin. Seurakuntien arkistoissa on erityisesti sukututkimuksen kannalta välttämättömiä henkilörekistereitä, jotka ovat kansainvälisestikin ainutlaatuisia niiden jatkuvuuden ja suhteellisen korkean luotettavuuden takia. Evankelis-luterilaisen seurakuntien arkistoissa säilytetään muun muassa pitäjänkokousten pöytäkirjoja, jotka vastaavat sisällöltään myöhemmän kunnallishallinnon asiakirjoja.

Suomalaisen kirjallisuuden seura (SKS): kirjasto ja arkisto
Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on vuosien varrella muuttunut kansakunnan rakentajasta tieteelliseksi muistiorganisaatioksi. SKS:n arkisto sisältää perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmat.
Kirjaston ja arkiston tietoaineistot verkossa.

Svenska litteratursällskapet (SLS) Arkiv ock bibliotek
SLS on tieteellinen seura, jonka tärkein tavoite on säilyttää, tutkia ja levittää tietoa suomenruotsalaisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä Suomessa. Seuran kotisivujen kautta pääsee hakemaan sekä arkiston että kirjaston kokoelmia.

Työväen arkisto
Työväen Arkisto on maan vanhin kansanliikearkisto. Arkistossa on vapaasti tutkittavana tuhansien työväenliikkeen organisaatioiden aineistot ja satojen yksityishenkilöiden arkistot. Arkiston kotisivun kautta pääsee tekemään arkistoaineiston hakuja.