Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan tutkielman kirjoittaminen MuTri-tohtorikoulussa: Kun teksti on valmis...

Kun teksti on valmis...

  • Kirjoita teksti puhtaaksi, tarkista ja oikolue se. Oikoluetuta se myös jollain toisella henkilöllä. Poista myös kaksois-sanavälit wordin ”etsi ja korvaa” -toiminnolla. Tässä vaiheessa on mahdollista järjestää myös ns. nippupäivä, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada ulkopuolinen arvio tutkielman asiasisällöstä ennen esitarkastusta.
  • Toimita puhtaaksikirjoitettu teksti kielentarkastajalle.
  • Tehtyäsi tarpeelliset korjaukset jätä teksti esitarkastajien tarkastettavaksi.
  • Tee tarvittavat korjaukset esitarkastuksen jälkeen (keskustele ohjaajan kanssa).
  • Tämän jälkeen seuraa tutkielman painatusvaihe
  • Toimita tarvittava määrä painettuja tutkielmia eteenpäin luettavaksi tai arvioitavaksi.
  • Useat opinnäytetyöt ja kaikkien opinnäytetöiden tiivistelmät pitää antaa kirjastoon sähköisessä muodossa. Tarkista, että teksti on tähän soveltuvassa muodossa ja toimita se sekä tutkielman sähköinen versio eteenpäin.
  • Ota huomioon opinnäytetyön tarkastamiseen säädetty aika sekä se, että opetuskauden ulkopuolella opinnäytetöitä ei esitarkasteta, lueta tai tarkasteta.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet tutkielman viimeistely- ja julkaisuvaiheista saat MuTri-käsikirjasta kohdasta http://www.uniarts.fi/5-tohtorintutkinnon-valmistuminen. Yhteyshenkilö tutkielman viime vaiheiden ja aikataulutuksen osalta on MuTrissa erikoissuunnittelija Hannu Tolvanen – pidä hänet ajan tasalla prosessin kulusta joka vaiheessa.