Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan tutkielman kirjoittaminen MuTri-tohtorikoulussa: Tutkimussuunnitelman hyödyntäminen

Tutkimussuunnitelman hyödyntäminen

Tutkimussuunnitelman merkitys ja anti työllesi ei pääty Akateemisen neuvoston sille antamaan hyväksyntään. Sen hyödyntämisessä vain alkaa uusi vaihe, kun nyt etenet itse työssä. On arvokasta pitää huolta kaiken sen dokumentoimisesta, minkä johdosta joudut tai pääset ottamaan uusia suuntia verrattuna suunnitelmaasi kirjattuihin asioihin.

Esimerkki: vaihdoitko jatkotutkintosuunnitelmaan kirjaamasi yhteistyökumppanin toiseen jossain konsertissasi? Mihin vaihdos liittyi? Syy tulee tietenkin kirjata ylös, mutta tutkielmatekstiin se päätyy ainoastaan, jos se liittyy tutkimustehtävän ratkaisemiseen (eikä esimerkiksi rahoituksellisiin, yksityiselämään liittyviin, henkilökemiallisiin tai muihin asioihin).

Käytännössä muistiinpanot suunnitelman ja etenevän työn suhteesta voi tehdä monella eri periaatteella, omasta kirjoittamistavasta riippuen.

Esimerkkejä kirjoittamistavoista: tottunut tekstintuottaja ja taitava editoija voi ehkä työskennellä suoraan tutkielman käsikirjoituksen kanssa. Tiedostojonglööri, joka kykenee muistamaan, mitä mihinkin kirjoitti, pitää usein erillistä tutkimuspäiväkirjaa. Vielä eräs mahdollisuus on luoda päivittämällä useita tutkimussuunnitelmatiedostoja vanhan pohjalta. Jos käytät viimeksi mainittua tapaa, älä erehdy poistamaan vanhoja versioita. Versiot kannattaa aina nimetä selkeästi, esim. ‘tutksuun-marras2018’.

Lopulliseen tutkielmaan ei välttämättä päädy mitään siitä tekstistä, mitä olet kirjoittanut suunnitelmaa päivittäessäsi tai sen kehittymistä pohtiessasi. Se on kuitenkin tärkeä tuki tohtorihankkeesi kielellistämisen kannalta.