Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan tutkielman kirjoittaminen MuTri-tohtorikoulussa: Kirjoittaminen

Seuraavassa käymme läpi tutkielman kirjoittamiseen liittyvät keskeiset rakenteelliset ja tyylilliset asiat. Näiden ohjeiden lisäksi olemme sisällyttäneet oppaaseen myös harjoitteita/harjoitustehtäviä kirjoittamisen helpottamiseksi. Ne löydät oppaan viimeisestä jaksosta Kirjoittamisesi avuksi.

Akateeminen Neuvosto kehottaa tutkielman tarkastajia kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin, jotka on hyvä pitää mielessä jo tutkielman kirjoitusvaiheessa:

 • Tutkielman aihe
  • Aiheen omaperäisyys, selkeys ja paikka taiteen ja tutkimuksen kentässä
  • Aiheen yhteys tutkinnon päämääriin
 • Aiheen käsittely
  • Aihealueen tuntemus (myös aikaisempi tutkimus)
  • Lähestymistavan ja menetelmän valinta ja niiden tarkoituksenmukaisuus
  • Rakenteen ja päättelyn johdonmukaisuus
  • Pohdinnan kypsyys
  • Kieliasun selkeys, luontevuus ja tasokkuus
  • Lähteiden ja kirjallisuusviitteiden asianmukainen käyttö
 • Lisäksi otetaan huomioon
  • Tuoko tutkinto uusia näkökulmia taiteen kentälle
  • Tutkimuksessa yleisesti noudatettavat eettiset periaatteet