Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvan tutkielman kirjoittaminen MuTri-tohtorikoulussa: Johdanto

Tämän oppaan tarkoitus on avata ja selventää käsityksiä MuTri-tohtorikoulussa tehtävien taiteellisten tohtorintutkintojen tutkielmaosuuksista sekä antaa näiden kirjoittajille vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä tutkielma on ja mitä siltä edellytetään MuTrissa?
  • Miten tutkielma tulee rakentaa ja toteuttaa?
  • Kuinka tutkielma liittyy valmistuvan tohtorin astumiseen osaksi tutkimus- ja taideyhteisöä?

Opas ei ole sitova, vaan ennemminkin antaa puitteita siihen, mitä voit tai et voi tehdä tutkielmastasi ja tutkielmallasi. Usein taiteellisten tohtorintutkintojen tutkielmat eroavat toisistaan merkittävästi. Oppaan yksityiskohtaiset ohjeet koskevatkin lähinnä yleisiä tai muotoseikkoja – esimerkiksi sellaisia kuin toisten tuotoksiin viittaaminen, tutkimuksellisen kirjoittamisen perusedellytykset tai tutkimustehtävän välttämättömyys.

Oppaan käsittelemiä asioita kosketellaan jossain määrin myös propedeuttisella kurssilla, tutkielmaseminaareissa sekä jatkotutkintoseminaarien kokoontumisissa. Pääasiallisesti tutkielman toteuttaminen on tohtorikokelaan vastuulla olevaa työskentelyä, jota hänen vastaava ohjaajansa valvoo ja auttaa. Ohjausta ja sparrausta on mahdollista ja toivottavaakin pyytää myös MuTrin yliopistonlehtori Kaarina Kilpiöltä kaarina.kilpio (at) uniarts.fi, joka tukee kirjoittamisprosessisi pulmissa yhdessä työparinsa Saijaleena Rantasen kanssa. Kilpiö ja Rantanen muodostavat yhdessä Taiteellisen Kirjoittamisen Avun Iskuryhmän, Takiaiset.

Tarkoituksena on tarjota yksi malli tutkielman rakenteeksi. Tapa ei siis ole ainoa mahdollinen, mutta mallissa on kuitenkin huomioitu ne asiat, jotka taiteelliseen tohtorintutkintoon liittyvässä tutkielmassa tulee ilmetä – oli lopullinen muoto mikä tahansa.

Lisäykset, kysymykset ja muutosehdotukset